VCH Subsidie

Lees hier hoe u € 100,- subsidie per werknemer kunt ontvangen na het volgen van de VCH opleiding en examen.


Introductie VCH


VCH staat voor het Veiligheid Certificaat Havens en wordt uitgereikt aan een ieder die de met succes het e-learning programma VCH heeft doorlopen.

Het e-learning VCH is een digitaal lesprogramma welke bestaat uit een aantal modules, te weten:

  • Basis opleiding Leidinggevende;
  • Basis opleiding Haven Medewerker

 Sector Tank; Droge Bulk; Container; Rail; RoRo en Stukgoed.

Recent is een extra module toegevoegd, te weten Technische Dienst. In de toekomst zijn verdere toevoegingen niet uitgesloten.

Het VCH certificaat wordt toegekend bij een succesvol afgeronde module Basis + Sector en/ of Basis + TD.

Ontvang € 100,- subsidie per werknemer voor de opleiding en examen VCH!

Hoe vraagt u subsidie aan?

Het indienen van een subsidieaanvraag is eenvoudig. 

Als een werknemer van u een opleiding én het examen heeft afgenomen, dan registeren wij dit als subsidieaanvraag. De subsidie wordt maandelijks uitbetaald. Informatie hierover wordt door SVH beschikbaar gesteld aan de Stichting 631-634.

Vanaf 1 september 2016 zijn we gestart met deze werkwijze voor de bedrijven, die eerst het inventarisatieformulier hebben ingevuld en geretourneerd. Het formulier kunt u hieronder invullen.

Er wordt alleen maar subsidie uitbetaald voor werknemers die daadwerkelijk in dienst zijn van de bedrijven. Voor iedere werknemer geldt dat er maar één keer recht op subsidie is.    

Subsidiereglement


Alle spelregels en voorwaarden in verband met het verstrekken van de subsidie, zijn vastgelegd in een subsidiereglement.

Daarin zijn de rechten en verplichtingen van de verschillende betrokken partijen nader uitgewerkt, evenals de voorwaarden op basis waarvan subsidie kan worden
 

Download hier het subsidiereglement (versie 2019)

Hieronder kunt u de actuele bedrijvenlijst van de Stichting 631-634 downloaden 

 

Bedrijvenlijst Stichting 631-634 (versie 23-12-2016)
 Staat uw bedrijf nog niet op de actuele bedrijvenlijst van de Stichting 631-634 en wilt u wel in aanmerking komen voor VCH-subsidie?

 

U kunt hieronder het inventarisatieformulier invullen met een verzoek tot erkenning bij het secretariaat van Stichting 631-634.

Uw verzoek wordt dan in behandeling genomen en u wordt per e-mail op de hoogte gehouden.

Inventarisatieformulier Stichting 631-634

 

€ 100,- subsidie op Opleiding Veiligheidscertificaat Havens (VCH)

Stichting 631-634 heeft de beschikking gekregen over een subsidiebudget. Zij wenst dit budget beschikbaar te stellen om de deelname aan de opleiding en examen Veiligheidscertificaat Havens van de Stichting Veilige Havens (SVH) te stimuleren. Bedrijven kunnen € 100,- subsidie ontvangen, voor iedere werknemer die de opleiding VCH volgt en deelneemt aan het examen Basis + Sector/Onderdeel.

Het budget maakt subsidiering van 1.500 werknemers mogelijk. Daarbij gelden de principes “wie het eerst komt, wie het eerst maalt” en “op=op”. Om te voorkomen dat enkele bedrijven een onevenredig deel van de subsidie ontvangen kan het bestuur een quotum vaststellen. Op www.stichting631-634.nl  zal worden bijgehouden hoeveel subsidie nog beschikbaar is. 

Er is een aantal voorwaarden gesteld. Onderstaand zijn de belangrijkste voorwaarden opgesomd. Op de site is  het subsidiereglement geplaatst.  Het bestuur van 631-634 behoudt zich het recht voor om de hoogte van de subsidiebijdrage en de voorwaarden aan te passen. 

Op de site van 631-634 is een lijst opgenomen van bedrijven die in aanmerking komen voor subsidie. Voor bedrijven die daar niet op staan vermeld, geldt dat zij via de website een verzoek kunnen indienen, bij het secretariaat van 631-634.

Het indienen van een subsidieaanvraag is eenvoudig.  Als een werknemer van u een opleiding én het examen heeft afgenomen, dan registeren wij dit als subsidieaanvraag. De subsidie wordt maandelijks uitbetaald. Informatie hierover wordt door SVH beschikbaar gesteld aan de Stichting 631-634.

Vanaf 1 september 2016 zijn we gestart met deze werkwijze voor de bedrijven, die eerst het inventarisatieformulier hebben ingevuld en geretourneerd.

Er wordt alleen maar subsidie uitbetaald voor werknemers die daadwerkelijk in dienst zijn van de bedrijven. Voor iedere werknemer geldt dat er maar één keer recht op subsidie is.    

De praktijkervaringen met de opleiding VCH leren dat het uitsluitend digitaal volgen van de opleiding regelmatig onvoldoende is om het examen succesvol te volbrengen. Het bestuur van 631-634 en SVH benadrukken het belang van persoonlijke begeleiding van de cursisten door docenten en/of instructeurs.

Aanwending van de subsidie hiervoor, wordt bijzonder op prijs gesteld.