ESF-Subsidie

Subsidies vanuit het Europees Sociaal Fonds  

Met de komst van de ESF- subsidieregeling (ESF 2007/2013) is de Stichting weer actief geworden. Het jaar 2007 was opstartjaar


Begin 2008 ontstond er meer belangstelling. Toen toonden ook enkele grote bedrijven interesse. Vanaf 2009 ontstond voor de Stichting een situatie dat meerdere ESF aanvragen in verschillende stadia van afwikkeling onder handen waren.

In de aanvragen betreffende 2009-2011 is duidelijk zichtbaar dat het aanhoudende slechte economische situatie ook zijn wissel heeft getrokken op de belangstelling voor opleidingen binnen de bedrijven.  Vanaf  2012 is de neerwaartse trend is gestopt.

Per 31 juni 2012 gold dat er geen mogelijkheden waren om opleidingen te subsidiëren vanuit ESF.

Vanaf 1 augustus 2012 is er geen ESF-subsidie meer beschikbaar vanuit het Agentschap SZW voor Actie D - scholing van werkenden.


Wanneer meer bekend is over de nieuwe programmaperiode 2014-2020, zal blijken of en waarvoor ESF-subsidie beschikbaar is in de periode 2014-2020. 

Als er nieuws hierover is, wordt dat op deze website bekend gemaakt.

Per ultimo 2015 kan het volgende beeld worden gegeven over de ESF aanvragen:


Projectnaam Projectnummer Projectperiode Status Vastgestelde ESF subsidie
Scholing van werkenden in de havensector - 2007 2007ESN65 22-3-2007 t/m 31-12-2007 Gereed  € 40.100,00
Scholing van werkenden in de havensector / 2007 2007ESFN397 29-11-2007 t/m 28-11-2008 Gereed (samengevoegd met 2007)   n.v.t.
Scholing van werkenden in de havensector - 2008 2007ESFN617 1-1-2008 t/m 31-12-2008 Gereed  € 1.866.168,00
Scholing van werkenden in de havensector - 2009 2008ESFN232 1-1-2009  t/m 31-12-2009 Gereed € 1.165.641,00
Scholing van werkenden in de havensector - 2010 2009ESFN237 1-11-2009 t/m 31-10-2010 Gereed € 684.834,00
Scholing van werkenden in de havensector - 2011 2010ESFN16 1-10-2010 t/m 31-7-2011 Gereed

€ 719.234,00

Scholing van werkenden in de havensector - 2012 2011ESFN260 1-8-2011 t/m 31-7-2012 Gereed

€ 1.191.262,00Ter dekking van de organisatiekosten van Stichting is aan de bedrijven die betrokken zijn in de aanvragen een financiële vergoeding gevraagd.

De Stichting oriënteert zich voortdurend op de mogelijkheden van nieuwe subsidieregelingen.